Wat hebben jouw medewerkers nodig?

Leestijd: 3 minuten
Delen:
Ondernemerschap, Persoonlijk Leiderschap, Structuur

Iedereen heeft het druk en overal om ons heen worden goede mensen gevraagd. Des te belangrijker is het om de huidige medewerkers aangehaakt te houden. Hieronder lees je wat je medewerkers nodig hebben en wat je kan doen om je medewerkers blij te maken. 1 x per jaar een teamuitje, of loonsverhoging werkt tegenwoordig niet meer. Het is een combinatie van deze factoren:

1. Werkomgeving
Medewerkers willen allereerst een werkomgeving met prettige voorzieningen waar ze lekker kunnen werken. Een omgeving waar ze zich thuis voelen, techniek die meewerkt en lekkere koffie.

2. Cultuur en waarden
Mensen werken graag in een verbindende cultuur. Dat wil zeggen een cultuur waar men zich veilig en ondersteund voelt door collega’s en management. Waar de werkdruk gezond is en waar respect en integriteit belangrijke waarden zijn.

3. Leiderschap en management
Organisaties met een duidelijke visie en koers, vertegenwoordigd door een sterke leider, hebben meer betrokken medewerkers. Daarnaast zijn de stijl en managementkwaliteiten van de direct leidinggevenden van sterke invloed op de betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers.

4. Doel en ontwikkeling
Werk moet waardevol en nuttig zijn. Medewerkers moeten zien en begrijpen wat hun bijdrage is aan het succes van de organisatie. Persoonlijke doelen en denkbeelden moeten matchen met de organisatiedoelen en -visie. En er moet voldoende ruimte zijn voor persoonlijke en werkgerelateerde groei en ontwikkeling.

5. Erkenning en beloning
Erkenning voor het werk dat ze doen en daarvoor beloond worden, dat vinden medewerkers belangrijk. En terugkoppeling. Het liefst natuurlijk een positieve terugkoppeling, maar ook tips om het werk beter en efficiënter te doen. Niet één keer per jaar in het beoordelingsgesprek, maar via doorlopende communicatie met collega’s en leidinggevenden.

6. Invloed en autonomie
Medewerkers verwachten vertrouwen en een bepaalde mate van vrijheid om hun functie autonoom te kunnen uitvoeren. En dat er naar hen geluisterd wordt. Ze willen inspraak in de invulling van hun baan, hun afdeling en de koers van de organisatie. Ze willen het gesprek kunnen aangaan, het liefst tot in de directiekamer.

7. Informatievoorziening
Het werkt erg stimulerend als medewerkers goed op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen en veranderingen die de organisatie raken. Geef medewerkers inzicht in kerncijfers zoals verkoopresultaten en klanttevredenheid, zodat ze weten of ze goed bezig zijn.

Van ‘one of the guys’ naar leider van je bedrijf

Opeens worden er andere dingen van je verwacht. Eerst was je een van hen en nu moet je gaan nadenken over de richting van je bedrijf, doelen stellen, met je mensen bezig zijn en aandacht geven. Ik begrijp heel goed dat je daar niet altijd tijd of zelfs zin in hebt. Je bent waarschijnlijk gaan ondernemen voor je vrijheid, het ontdekken en pionieren. Dat kan nog steeds. Mits jij bereid bent om je medewerkers de gelegenheid te geven om goed te presteren, ze mee te nemen in je verhaal, je passie met ze te delen en ze te waarderen als ze het goed doen.

Alle ogen zijn op jou gericht. Jij bent het voorbeeld. Wat jij (niet) doet en wat je (niet) zegt ligt onder een vergrootglas. Bijna alles wordt gekopieerd van jou. Het is niet leuk om te lezen maar alles wat je ziet gebeuren in je bedrijf kan je als een spiegel naar jezelf gebruiken. Je leiderschap-skills worden steeds belangrijker. Wat kan je doen? Neem eens tijd voor jezelf om na te denken over deze vragen:

Doe je nog steeds de dingen waar je plezier uithaalt en wat voldoening geeft? Wat voel je bij jezelf: Voldoening? Ben je blij? Of knaagt er iets en zou je het anders willen.

Om daar antwoorden op te vinden is het goed om terug te gaan naar jezelf, naar de basis, waar het allemaal ooit is begonnen. Wil je meer inzicht in jezelf en je bedrijf? Doe de DEAL-scan op mijn website. Je ontvangt waardevol advies en handvatten waar je iets mee kunt.

Drukte van alledag

Je bent niet de enige die het lastig vindt om tijd voor zichzelf vrij te maken. De drukte van alledag zorgt ervoor dat je jezelf deze tijd niet gunt. Logisch, alles moet wel blijven doordraaien. Zolang je dat niet doet dan blijf je stilstaan. Iets wat je als ondernemer juist wil is vooruitgang. Tijd voor jezelf is dé sleutel. Daarom wil ik je stimuleren het wél te doen en ik wil je daarmee helpen.

Wil jij weten wat jij in jouw situatie kan doen? Laten we kennismaken met elkaar. Ik help je graag op weg.